onsdag, november 28, 2012

Omvänd logik

"Skuldsituationen ser mycket olika ut för olika grupper av hushåll i Sverige. Skevheten kan illustreras med att de 20 procent som har högst inkomster innehar hela 57 procent av den samlade skulden medan de 20 procent som har lägst inkomster tillsammans bara har 2 procent av den totala skuldstocken." SEB citerat på di.se

Inga kommentarer: