fredag, november 16, 2012

Om Turkiet

Utrikespolitiska institutet har ofta intressanta föredrag och evenemang. Nästa vecka om Turkiet som en allt större aktör och en allt starkare ekonomi. Intressant om de diplomatiska relationerna och särskilt med tanke på vad som sker i regionen just nu.

Inga kommentarer: