tisdag, december 06, 2011

Landspecifika resolutioner i FN


Foto från omröstning 2007.
Varje år diskuterar FN:s medlemsstater situationen för mänskliga rättigheter i ett fåtal länder och samtalen resulterar i sk landsspecifika resolutioner. Liksom tidigare år är Burma, Iran och Nordkorea föremål för diskussionerna och i år har de även fått sällskap av Syrien. Intressant med analyser och jämförelser hos International Service for Human Rights. Originaldokument samt röstsiffror hos Tredje utskottet.

Inga kommentarer: