söndag, juli 03, 2011

Today's human rights violations are the causes of tomorrow's conflicts.

Dagens kränkningar av mänskliga rättigheter orsakar morgondagens konflikter. High Commissioner for Human Rights Mary Robinson 1997

Inga kommentarer: