lördag, maj 21, 2011

Grundläggande om mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är universella och odelbara. Universella innebär att de gäller alla människor oavsett bakgrund. Odelbara innebär att olika slags rättigheter - ekonomiska sociala kulturella medborgerliga politiska - samverkar och inte får ställas mot varandra.

Därför finns det inte kulturella skillnader i mänskliga rättigheter. Alla människor har lika värde och om religiösa påbud hämmar en människa att göra en mängd saker en annan människa i samma situation tillåts göra så är detta oacceptabelt. Att säga att detta är kulturellt betingat och därmed något som inte kan eller ens bör förändras är i mina ögon att svika sina medmänniskor. I mitt arbete visar jag alltid respekt för människor men inte nödvändigtvis för traditionerna. Viktiga redskap för förändring är just synliggörande och kommunikation.

Dessutom så finns det en mängd traditioner som inte kränker människor och det finns en mängd sätt att anpassa traditioner till ett öppet och accepterande samhälle. Varför inte fokusera på dessa.

Läs gärna mer i mitt äldre inlägg Universalitet vs kulturrelativism.

Inga kommentarer: