fredag, oktober 29, 2010

FAQ om RtoP

I FN-diskussionen här nedanför nämnde jag begreppet ansvar att skydda - responsibility to protect förkortat RtoP eller R2P. Helt kort betyder det att när stater inte kan eller vill skydda sina invånare från grova kränkningar mot de mänskliga rättigheterna så har det internationella samfundet ett gemensamt ansvar att skydda dessa invånare. Kränkningarna omfattar folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.

Debatten om RtoP är stark inom FN och leder också till många intressanta tankar kring mänskliga rättigheter i allmänhet och Säkerhetsrådet i synnerhet. Vanliga frågor om RtoP är förtydligande läsning för den som vill veta mer om FN:s utveckling just nu.

Inga kommentarer: