torsdag, april 07, 2011

Konstruktiv tvetydighet


Ove Bring analyserar ytterst pedagogiskt Säkerhetsrådets resolution 1973. Ca 06.30 min in i klippet så tar han upp begreppet constructive ambiguity - konstruktiv tvetydighet - som en del av resolutionstexter. Eftersom det är svårt att nå enighet i snabba beslut - så lämnas en del öppet. Fördelen är att det kan lösas med tiden medan nackdelen är att det ger utrymme för tolkningar som kan bli bekymmersamma. I just denna resolution lämnas vapenfrågan öppen - även att NATO har valt att inte stödja motståndsrörelsen med vapen så kan andra aktörer välja att göra det. - Så lycklig jag blir över folkrätt som folkbildning.

Inga kommentarer: