fredag, april 08, 2011

Ansvar att skydda vs Skyldighet att skydda

Ove%20Bring:%20%22Plikt%20att%20ingripa%20i%20Libyen%22
Apropå att Katinka Svanberg använde uttrycket Plikten att skydda istället för Ansvar att skydda så finns det två möjliga förklaringar. Bara ett par dagar tidigare talade TV4:s nyhetsankare om en Plikt att skydda samtidigt som Ove Bring upprepade journalistens ord skyldighet innan han förtydligade att principen handlar om ett ansvar att skydda.

En annan möjlig förklaring är att svenska FN-förbundet av ytterst oklar anledning valt att översätta Responsibility to Protect med Skyldighet att skydda. Läs mer här. Tänkte efterforska det vidare.

Stort tack till Diana för alla spännande RtoP-analyser.

Inga kommentarer: