lördag, april 02, 2011

Förvirrande

När jag lyssnade på Studio Ett för en tid sedan talade Hans Corell om humanitär intervention [03.48] och nu när jag tittar på Katinka Svanberg [TV 4 06.20] så talar hon om plikten att skydda sin befolkning. Sedan 2001 föredrar man begreppet militär intervention framför humanitär intervention och själva RtoP är ansvar att skydda och inte plikten att skydda. Förstår om internationell rätt verkar förvirrande när inte ens storheterna håller sig till vedertagna begrepp.

Inga kommentarer: