lördag, november 30, 2013

Lite om torg

När jag hör nyheterna om Maidan-torget i Kiev så tänker jag genast på Maidan i Tbilisi. Och inser att ordet kommer via farsi från arabiskan. Och när vi nu ändå är inne på torg - varför har inte svenskan något på p som italienskans piazza, spanskans plaza, tyskans platz, grekiskans plateia och slaviskans plosjad..? Därför att ryssarna var i Stockholm och handlade - torgovili - och därför kallar vi helt enkelt torg för handel. Danskan och norskan har torv, med en klassisk skiftning mellan g och v. Bosniskan och kroatiskan har trg, medan de flesta andra har fyrkant

Inga kommentarer: