söndag, augusti 07, 2011

To be playful and serious at the same time is possible, and it defines the ideal mental condition.

Att vara lekfull och seriös på samma gång är fullt möjligt och definierar det ideala mentala tillståndet. John Dewey citerad av Pia Sundhage.

Inga kommentarer: