torsdag, februari 17, 2011

Om risktagande

Ofta får jag höra att jag är ovanligt riskbenägen - särskilt på sistone - och alltid kommer det som en total överraskning för mig. Tydligen handlar det om att jag cyklar i New York, trivs i fält och flitigt kör min motorsåg. Och att jag chansar på tågtider, nappar på oväntade erbjudanden och tackar ja till bjudningar utan att känna en själ. Men vad min omgivning ser och vad jag gör är inte samma sak. Skrattar lite för mig själv när jag tänker på hur försiktig och välplanerad jag är, hur mycket jag litar på mig själv i främmande situationer och att jag vet att klyschan stämmer - främlingar är vänner du ännu inte lärt känna. Att leva intensivt behöver inte alls betyda att leva farligt.