fredag, september 14, 2012

Den långa vägen..

Eftersom mitt arbete är relativt ovanligt bland svenskar i allmänhet så är det ibland svårt att förklara min utbildning och karriär. Framförallt har det varit svårt att förklara att man inte bara måste praktisera - gratis - för att få anställning utan att man dessutom tycker att det är fantastiskt givande att vara praktikant. Jag har börjat jämföra det med forna tiders lärlingssystem. Som praktikant gick jag bredvid en handledare som gav mig allt större ansvar. Jag såg och härmade. Och nästan dagligen kommer jag på mig själv att nu göra vad nån av mina fyra handledare - fyra praktiker! - gjorde eller lärde mig. Ovärderligt. För den som vill läsa en kort med intressant artikel i ämnet rekommenderar jag Bistånd en het karriär. Mitt inriktning är i sista stycket - konflikt och postkonfikt.

Inga kommentarer: